Ďakujeme mestu Michalovce za finančnú podporu pri zahraničnej prezentácii FS Zemplín na medzinárodných folklórnych festivaloch v Nemecku. 

O nás

Folklórny súbor ZEMPLÍN - je amatérske umelecké teleso, stojace na 4 pilieroch

  • tradícia
  • hodnoty
  • umelecké kvality
  • perspektíva

Tradícia

Od svojho vzniku 10. decembra 1957 po súčasnosť sa folklórny súbor Zemplín natrvalo zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov ako popredný predstaviteľ ľudového umenia všetkých slovenských regiónov, ale najmä regiónu Zemplína. Počas svojej existencie súbor vychoval osem generácií tanečníkov, hudobníkov, spevákov a choreografov. Umeleckému rastu a popularite tohto amatérskeho telesa výdatne pomáhajú bývalí členovia jednotlivých zložiek tohto telesa, ako aj rôzni zanietenci a milovníci folklóru. 

Zriaďovateľom folklórneho súboru Zemplín je Zemplínske osvetové stredisko so sídlom na ulici Gorkého 1 v Michalovciach (www.zosmi.sk) a je dotovaný Košickým samosprávnym krajom.  

Hodnoty

Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom kultúrnych hodnôt Slovenska v podobe tanečného, hudobného, speváckeho a výtvarného umenia, čerpajúceho z tradícii našich predkov. Aj keď sa toto teleso svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu, časť jeho repertoáru tvoria aj tradičné tance, piesne a zvyky pochádzajúce z ostatných slovenských regiónov. Cieľom existencie tohto telesa je zachovávanie, zveľaďovanie a znovuobjavovanie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby. Folklórny súbor Zemplín vyvíja aj vzdelávaciu činnosť prostredníctvom nespočetných výchovných koncertov pre školopovinnú mládež a verejných vystúpení po celom Slovensku.  Dôležitou súčasťou jeho činnosti je aj výchova mladých generácií ľudových umelcov prostredníctvom existencie Detského folklórneho súboru Zemplínik (240 detí), disponujúcich vlastnými naštudovanými umeleckými programami.

Umelecké kvality

O vysokých umeleckých kvalitách FS Zemplín svedčí aj viac ako 2 850 vystúpení doma a 1 350 v zahraničí. Slovenskú republiku v podobe jej ľudovej kultúry FS Zemplín reprezentoval a jej umenie šíril v 27 štátoch na 5 kontinentoch sveta. Bohatá zberateľská činnosť a umelecký archív je neraz inšpiráciou pre popredné umelecké telesá a osobnosti umeleckého života.

Perspektíva

FS Zemplín je telesom mladých, telesom prekypujúcim životom mládeže, ktorá aj napriek módnym trendom a obrovskému prílivu zahraničnej kultúry udržiava a dôstojne šíri tradičné umenie slovenského národa. V súčasnosti sa FS Zemplín môže prezentovať množstvom bohatého a pestrého repertoáru zameraného na slovenského diváka, ale aj diváka zahraničného, diváka, pre ktorého je slovenská kultúra nová.Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

Účasť DFS Zemplínik na Kuldiga Town festivale v meste Kuldiga v Lotyšsku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za podporu a dôveru ďakujeme.  
                      
                                                                                                                                                                           Pri oslavách 60. výročia Folklórneho súboru Zemplín z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za podporu a dôveru ďakujeme.  
Folklórne združenie Zemplín ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu FS ZEMPLÍN  pri príležitosti oslavách 60. výročia vzniku Folklórneho súboru Zemplín. 

-------------------------

www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh hodín 2018/2019
3.09.2018 ...viac

OZNAM - Zápis žiakov
3.09.2018 ...viac

PRIJATÍ ŽIACI
7.06.2018 ...viac

Dnes je , meniny má