Iconito & FS Zemplín

Korene 

!!!!! Informácie školy k vírusu !!!!!

Vážení rodičia,
v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu a skončené jarné prázdniny v
Košickom kraji si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
Ak ste absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách – napr.
Taliansko, ázijské krajiny a krajiny, v ktorých je potvrdený výskyt koronavírusu, prípadne ste
prijali návštevu z týchto krajín, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi
žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú
domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca,
telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší
postup.
Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.
Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu
svojich detí a prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR:
 často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť
dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
 očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami;
 zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne ju zahoďte do koša;
 vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky;
 ak ste chorý, liečte sa doma;
 zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.
Pre všetkých platí, že:
 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj
zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť);
v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne navštíviť lekára a 
informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:
http://www.uvzsr.sk/
Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia
hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné na webovej stránke Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky).
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom
Koronavírusu 2019 (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou.
Ľubomír Buraš, DiS. art
riaditeľ školy


Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu osvetovému stredisku Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.                                                                            

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh hodín pre šk. rok 2021/2022
30.08.2021 ...viac

VYUČOVANIE OD 10.5.2021 !!
7.05.2021 ...viac

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK DO DFS ZEMPLÍNIK
8.09.2020 ...viac

USMERNENIE K OTVORENIU FS ZEMPLÍN
9.06.2020 ...viac

Veľká noc
6.04.2020 ...viac

Druhé usmernenie Min. šk. so šírením koronavírusu.
10.03.2020 ...viac

!!!!! Informácie školy k vírusu !!!!!
9.03.2020 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Zápis_šk. roku 2019/2020
29.08.2019 ...viac

Dnes je , meniny má