T A L E N T O V É   S K Ú Š K Y   do  D F S   Z E M P L Í N  I K 12. A 13.JÚNA 2024  

Folklórne združenie Zemplín


Folklórne združenie ZEMPLÍN úzko spolupracuje s folklórnym súborom Zemplín, s detskými folklórnymi súbormi Zemplínik a Zemplínček a vo svojej náplni má nasledovné činnosti:

  • Združovanie členov jednotlivých súborov a ich milovníkov a priaznivcov
  • Zbieranie, uchovávanie a rozvíjanie tradícií folklóru v regióne Zemplín a na Slovensku
  • Odovzdávanie skúseností mladším generáciám
  • Podpora reprezentácie slovenského folklóru doma i v zahraničí
  • Združovanie členov mladších ako 15 rokov v detských kolektívoch (Zemplínik)
  • Podpora pri organizovaní rôznych podujatí spojených s FS Zemplín a Zemplínik 
  • Výroba audio a video nosičov FS Zemplín
  • Výroba publikácií o folklóre na Zemplíne

Predstavenstvo


Na základe členskej schôdze zo dňa 6. apríla 2016 bol podľa stanov FZ Zemplín zvolený  nový predseda a zvolené predstavenstvo a členovia dozornej rady.                                                                                                                                

Mgr. art. Miroslav Kisty                                                                predseda FZ Zemplín


Zakladajúci členovia Folklórneho združenia Zemplín:                                  Milan HVIŽĎÁK                       

JUDr. Pavol TKÁČ

Ľubomír BURAŠ

Ing. Martin KOŠČO

Stanislav KASINEC

Folklórne združenie ZEMPLÍN je zaregistrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa 23. novembra 2005 pod spisovou značkou: NCRpo 1649/2005.

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu činnosti FS Zemplín, DFS Zemplínik a Zemplínček, ako aj na propagáciu folklóru na Zemplíne.Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovaťFS Zemplín ďakujem za podporu Fondu na podporu umenia na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale "Festivals du Sud" bez ktorého by bola táto cesta finančne náročná.
Túto zahraničnú prezentáciu nám z verejných zdrojov podporil _Fond na podporu umenia  
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale Festivals du Sud, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh 2023_2024 DFS Zemplínik
5.09.2023 ...viac

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má