Iconito & FS Zemplín

Korene 

USMERNENIE K OTVORENIU FS ZEMPLÍN

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1.júna 2020 k otváraniu ZUŠ, Vám oznamujeme nasledovné:

                         

Základné odporúčania:

 

·         Vstup do priestorov FS Zemplín, je členom súboru  povolený s ochranným rúškom

·         Pri vstupe do priestorov si každý vydezinfikuje ruky 

·         člen súboru vstupuje a pohybuje sa po chodbách s rúškom na tvári

·         na sále učiteľ, ani člen súboru rúško nemusia mať, na základe výnimky hlavného hygienika

·         pedagogickí zamestnanci podľa uváženia a možností zabezpečia rozostupy pri výchovnovzdelávacom procese

·         v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v súbore bezodkladne zriaďovateľ (riaditeľ) rieši vzniknutú situáciu s miestne príslušným RÚVZ, zamestnancami a zákonnými zástupcami

·         výchovno-vzdelávaciu činnosť a upratovanie zabezpečia zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19 (tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou)

·         členovia súboru zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do priestorov súboru a pri odchode zo súboru (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a dodržiava pokyny vedenia

·         v prípade, že u člena súboru je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, alebo aj nariadenie karantény v rodine, bezodkladne o tom informuje príslušného vyučujúceho a vedenie súboru; člen v takom prípade nemôže osobne navštevovať súbor ale využiť dištančné vzdelávanie

·         FS Zemplín do konca školského roka 2019/2020 neorganizuje žiadne spoločné akcie ani koncerty

·         rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné

·         po hodine učiteľ vyvetrá triedu

·         pri presunoch členov súboru po chodbách, návštevách toaliet je potrebné minimalizovať kontakty

·         smetné koše by mali mať odstránený vrchný uzáver kvôli dotyku rukou

·         v priestoroch súboru sa zabezpečuje dôkladné čistenie, dezinfekcia a vetranie priestorov

·         dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký

·         počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, toalety). 

S úctou                      

 

 

                                                                                                          Kancelária FS Zemplín


Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu osvetovému stredisku Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.                                                                            

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh hodín pre šk. rok 2021/2022
30.08.2021 ...viac

VYUČOVANIE OD 10.5.2021 !!
7.05.2021 ...viac

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK DO DFS ZEMPLÍNIK
8.09.2020 ...viac

USMERNENIE K OTVORENIU FS ZEMPLÍN
9.06.2020 ...viac

Veľká noc
6.04.2020 ...viac

Druhé usmernenie Min. šk. so šírením koronavírusu.
10.03.2020 ...viac

!!!!! Informácie školy k vírusu !!!!!
9.03.2020 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Zápis_šk. roku 2019/2020
29.08.2019 ...viac

Dnes je , meniny má