T A L E N T O V É   S K Ú Š K Y   do  D F S   Z E M P L Í N  I K 12. A 13.JÚNA 2024  

Ocenenia doma...

Ocenenia zo Slovenska...

2007 - Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja pri oslavách 50. výročia vzniku súboru.

2007 - Zemplínske múzeum udeľuje pamätnú medailu pri príležitosti 50. výročia vzniku súboru

2007 - Cena Matice slovenskej za vzácny prínos k rozvoju národnej a tradičnej kultúry pri 50. výročí vzniku FS Zemplín

1977 - Národné osvetové centrum udeľuje FS Zemplín Medailu Daniela Gabriela Licharda

1988 - KOS Košice udeľuje súboru pri príležitosti svojho vzniku pamätnú plaketu za zásluhy pri jeho budovaní a dobrú spoluprácu

1987 - Čestné uznanie za vynikajúcu reprezentáciu Východoslovenského folklóru doma i v zahraničí  pri príležitosti 30.výročia založenia súboru udeľuje KOS v Košiciach

1987 - Osvetový ústav v Bratislave udeľuje Zlatú plaketu o zásluhy na rozvoj ZÚČ Milanovi Hvižďákovi

1984 - Čestné uznanie za aktívny podiel na príprave a realizácii Dni priateľstva kultúry Východoslovenského kraja v Zakarpatskej oblasti USSR.

1982 - Čestné uznanie pri príležitosti 25. výročia jeho založenia udelil Východoslovenský krajský národný výbor odbor kultúry

1980 - Čestné uznáni FS Zemplín za významní podíl na úpešném konáni kultúrní a společenské části Československé spartakiády 1980 udelil Ministr kultury České socialistické republiky, Praha ,

1980 - Diplomza dlhoročnú činnosť a úspešnú reprezentáciu na ČSS ´80 v Prahe udelil Krajský výbor odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií v Košiciach

1978 - Cenu Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach za rok 1977 pri príležitosti vyhlásenia Košického vládneho programu za zásluhy pri rozvoji socialistickej kultúry vo Východoslovenskom kraji

1977 - Diplom k 20.výročiu založenia súboru za úspešnú prácu a reprezentáciu v oblasti spracovávania ľudového tanca, spevu a hudby udelil Osvetový ústav v Bratislave

1977 - Plaketu za zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja pri príležitostí 20. výročiu vzniku udelilo Predsedníctvo Východoslovenského krajského výboru KSS v Košiciach

1977 - Čestné uznanie za 20. ročnú úspešnú činnosť a rozvoj ZUČ vo Východoslovenskom kraji udelilo Krajské osvetové stredisko v Košiciach

1975 - Prezidentom republiky udelené štátne vyznamenanie „ Za zásluhy o výstavbu“,

1972 - Čestné uznanie  z príležitosti 15. výročia vzniku súboru za jeho mimoriadne úspešnú tvorbu v oblasti tanečného, hudobného a piesňového folklóru udelil Osvetový ústav v Bratislave

1972 - Čestné uznanie za úspešnú 15 ročnú činnosť a propagáciu Východoslovenského folklóru doma a v zahraničí udelil Východoslovenský krajský národný výbor, odbor kultúry, Košice

1969 - Čestné uznanie  za obetavú prácu pri výstave mesta k 25. výročiu oslobodenia Michaloviec Sovietskou armádou udelil MsV-KSS a rada MsNV v Michalovciach,

1967 - Pochvalné uznanie pri príležitosti 10. výročia založenia súboru za jeho doterajšiu úspešnú umeleckú činnosť udelil Osvetový ústav v Bratislave


Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovaťFS Zemplín ďakujem za podporu Fondu na podporu umenia na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale "Festivals du Sud" bez ktorého by bola táto cesta finančne náročná.
Túto zahraničnú prezentáciu nám z verejných zdrojov podporil _Fond na podporu umenia  
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale Festivals du Sud, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh 2023_2024 DFS Zemplínik
5.09.2023 ...viac

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má