T A L E N T O V É   S K Ú Š K Y   do  D F S   Z E M P L Í N  I K 12. A 13.JÚNA 2024  

Z histórie

Zemplín - to je náš žiarivý kolotoč slnka, ktorý rozsieva lúče dúhových farieb, to je vôňa domoviny, bujarosť, temperament, lyrika a nežnosť, dobrota a láskavosť našich otcov a materí. 
                                                         Melánia Nemcová


          Myšlienka založiť súboru, ktorý by reprezentoval Zemplín a jeho vyhranené a umelecky pôsobivé ľudové a tanečné umenie, vznikla už v roku 1946, no k pevnému rozhodnutiu a založeniu súboru s jasnou koncepciou došla až v roku 1957. 10. decembra sa zišli prvý členovia a prípravný výbor, aby slávnostne konštituovali amatérsky Súbor piesní a tancov Zemplín. Súbor dostal do vienka bohatstvo folklórneho umenia, ktoré potom chránil, rozmnožoval, zveľaďoval a rozdával podľa toho, ako rástol a silnej jeho umelecký organizmus.                                                                               (Z publikácie FS Zemplín, 1977)


Je ťažké obsiahnuť na tomto mieste celú históriu FS Zemplín  a preto spomenieme tých, ktorí od začiatku jeho existencie až po súčasnosť formujú, tvoria a napĺňajú Folklórny súbor Zemplín.

Zriaďovatelia súboru:

1957 - 1964 - Dom osvety Michalovce
1964 - 1973 - Kultúrne a spoločenské stredisko Michalovce
1973 - súčasnosť - Okresný dom osvety v Michalovciach - Zemplínske osvetové stredisko

Choreografi:   

1. Helena Moravčíková                                              
2. Milan Hvižďák

Korepetítori

1. Aladár Balogh st.
2. Ľudmila Činčárová
3. Štefan Karvay
4. Beáta Onodyová
5. Iveta Burašová

Organizační pracovníci:

1. Jozef Saloň
2. František Gojda
3. Ivan Mochorovský
4. Mária Sočovská
5. Helena Zolovčíková
6. Mgr. Peter Cicák
7. Miroslav Benda
8. Ing. Radoslav Gajdoš
9. Ing. Katarína Sabová
10. Mgr. Adela Vojnová
11. Miroslava Čarná
12. Mgr. Patricia Buxarová 

Externí pracovníci choreografi:

1. Melánia Nemcová
2. Štefan Nosáľ
3. Ján Novenko
4. Igor Kovačovič
5. Jozef  Butela
6. Jaroslav Prokopenko
7. Pavol Butor
8. Vladimír Marušin
9. Ján Quittner
10. Ján Ďurovčík
11. Karol Purtz
12. Marek Grega
13. Ervín Varga

Hudobní skladatelia a upravovatelia:

1. Anton Cíger
2. Svätozár Stračina
3. Peter Jantoščiak
4. Ivan Pacanovský
5. Karol Bella
6. Štefan Sallay
7. Juraj Farkaš
8. Miroslav Cisař
9. František Slavkovský
10. Ján Saloka
11. Štefan Molota
12. Eduard Tokár
13. Jaroslav Pokorný
14. Ivan DubeckýZaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovaťFS Zemplín ďakujem za podporu Fondu na podporu umenia na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale "Festivals du Sud" bez ktorého by bola táto cesta finančne náročná.
Túto zahraničnú prezentáciu nám z verejných zdrojov podporil _Fond na podporu umenia  
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale Festivals du Sud, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh 2023_2024 DFS Zemplínik
5.09.2023 ...viac

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má