T A L E N T O V É   S K Ú Š K Y   do  D F S   Z E M P L Í N  I K 12. A 13.JÚNA 2024  

Ponúkame Vám

Ponuka FS Zemplín


FS Zemplín Vám ponúka vystúpenie tanečnej, speváckej a hudobnej zložky v autentických krojoch zodpovedajúcich danému regiónu na:

- folklórnych slávnostiach či festivale vo vašom meste a obci,
- firemnom podujatí
- rodinnej oslave
- plese, zábave či svadbe

Ponúkame Vám program vo Vami určenej minutáži:
- celovečerný (od 60 - do 90 min.)
- komorný (do 60 min.)
- vystúpenie podľa individuálnych požiadaviek

Program a počet účinkujúcich zostavíme a upravíme podľa Vašich požiadaviek a potrieb do kratších či dlhších celkov a tématického zamerania podujatia. V ponuke Repertoár Vám ponúkame charakteristiku programov za posledných 15 rokov.

Cenová ponuka vystúpenia je kalkulovaná v závislosti od dĺžky trvania programu a nákladov spojených s prepravou k Vám a po vzájomnej dohode zmluvných strán.

V prípade záujmu o vystúpenie FS Zemplín nás kontaktujte telefonicky, poštou alebo e–mailom
Na požiadanie Vám zašleme aj propagačné materiály súboru (fotky, bulletiny, plagát, CD nosiče).

Tešíme sa na Vás.Vypožičanie kroja


Vo FS Zemplín Vám ponúkame vypožičanie kroja na čepčenie a redový tanec počas svadby.

V prípade záujmu je potrebná telefonická rezervácia termínu na skúšku kroja 2 týždne pred svadbou u krojárky súboru. Skúška kroja spravidla býva v týždni pred svadbou.

Suma za vypožičanie jedného kroja - 35,- eur / 20 eur

Kroj nevesty pozostáva všetkých zodpovedajúcich častí (podolok, spodnička, sukňa, blúzka, lajbik, záčepka, obuv) (35,- eur)   
Pre ženícha ponúkame košeľu, lajbik a klobúk (20,- eur) .


Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovaťFS Zemplín ďakujem za podporu Fondu na podporu umenia na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale "Festivals du Sud" bez ktorého by bola táto cesta finančne náročná.
Túto zahraničnú prezentáciu nám z verejných zdrojov podporil _Fond na podporu umenia  
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale Festivals du Sud, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh 2023_2024 DFS Zemplínik
5.09.2023 ...viac

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má