T A L E N T O V É   S K Ú Š K Y   do  D F S   Z E M P L Í N  I K 12. A 13.JÚNA 2024  

Rečňovanki i špivanočki našo

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť.…..To sú časové horizonty ktorými žijeme. Spomíname na to čo bolo dobré a príjemné, snažíme sa žiť čo najlepšie prítomnosť a snívame o lepšej budúcnosti.

A čo s tým má folklór a Detský folklórny súbor Zemplínik?

Minulosť nám ukazuje čím a ako žili naši predkovia, a aké nesmierne kultúrne bohatstvo nám zanechali. Prítomnosť nám dáva príležitosť a umožňuje načierať do spomienok predkov a nositeľov tradícií a prezentovať ho aj v súčasnej dobe prostredníctvom členov našich folklórnych kolektívov. Budúcnosť, to je to, čo urobíme pre odovzdávanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám.

DFS Zemplínik je už skoro 50 ročný umelecký kolektív s 241 členmi, kde sa kladie dôraz na osobité spracovanie detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní. Vo vyšších ročníkoch sa kladie dôraz na osvojenie si tanečných, hudobných a speváckych motívov nielen zo Zemplína, ale z celého Slovenska. DFS Zemplínik zastrešuje Zemplínske osvetové stredisko a SZUŠ Talent-um.

Plány sme mali v DFS Zemplínik na rok 2020 veľkolepé. Avšak prišiel marec a začalo sa nielen pre nás nie veľmi priaznivé obdobie. S príchodom jari a leta, sme ale ani počas stupňujúcej sa pandémie nezaháľali a pokračovali v prípravách na vydanie nového debutového detského CD „Rečňovanki i špivanočki našo“, na ktorom prinášame ľudové piesne, riekanky a vyčítanky z oblasti regióna Zemplína.

K vydaniu CD nosiča prechádzala príprava od výberu piesňového a hudobného materiálu, riekaniek a vyčítaniek až po samotné naštudovanie celého repertoáru. Ten bol zozbieraný Milanom Hvižďákom a Melánou Nemcovou počas ich dlhoročnej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Hudobnej úpravy sa zhostil Radoslav Gajdoš, dlhoročný člen ĽH FS Zemplín a hudobný upravovateľ.

13 členov dievčenskej speváckej zložky pod vedením Lucii Berešovej, neskôr Antónii Novákej spolu so 7 člennou ľudovou hudbou DFS Zemplínik pod vedením Jakuba Buraša,nahrávali počas 14 dní 19 skladieb.  Ešte pred vypuknutím pandémie sa nám podarilo nahrať s tanečníkmi 4. ročník DFS Zemplínik  riekanky a vyčítanky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nosiča. Následná konečná úprava, hudobná réžia a mixovanie dali konečnú podobu CD nosiču a v marci 2021 uzrelo fyzicky svetlo sveta.

                                  

„Počas nahrávania, bol čas a opatrenia proti nám. Sme preto o to viac vďační, že sa nám podarilo zrealizovať vydanie tohto CD nosiča. Chceme ním vzdať úctu ľuďom, ktorí vzácne poklady v podobe ľudových piesní odovzdali, a tým ich pomohli zachovať aj pre ďalšie generácie.“ - uvádza p. Milan Hvižďák.

Cieľom bolo čo najviac spracovať a sprístupniť verejnosti materiály získané výskumom regiónu. V súčasnej dobe tiež deťom, materským, základným a umeleckým školám a rodinám ponúkame možnosť spríjemniť si v rodinnom prostredí chvíle s ľudovou piesňou a zaspomínať si na rečňovanky a verše ktoré poznáme od našich starých mám a otcov. Členovia súboru mali tiež možnosť a príležitosť zažiť jedinečnú atmosféru nahrávania v profesionálnom štúdiu a získať neoceniteľné skúsenosti a zážitky, ktoré pre nich zostanú čo najdlhšie cenné a veríme že ich zúročia aj v budúcnosti.

                              

Dúfame, že sa čoskoro budeme môcť stretnúť pri krste tohto CD nosiča – prvotiny DFS Zemplínik, ktorá bude reprezentovať kultúru a tradície Zemplína nielen doma ale aj v zahraničí. Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                           

Poďakovanie patrí členom Detského súboru Zemplínik, rodičom, vedúcim a pedagógom Folklórneho súboru Zemplín a Folklórnemu združeniu Zemplín, ktoré vydalo uvedený CD nosič. 


                
Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovaťFS Zemplín ďakujem za podporu Fondu na podporu umenia na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale "Festivals du Sud" bez ktorého by bola táto cesta finančne náročná.
Túto zahraničnú prezentáciu nám z verejných zdrojov podporil _Fond na podporu umenia  
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale Festivals du Sud, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh 2023_2024 DFS Zemplínik
5.09.2023 ...viac

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má