T A L E N T O V É   S K Ú Š K Y   do  D F S   Z E M P L Í N  I K 12. A 13.JÚNA 2024  

O nás...

O súbore Zemplínik

    

Detský folklórny súbor Zemplínik vznikol koncom roka 1972. Cieľom tohto detského folklórneho súboru je zbierať a uchovávať detský, hudobný a tanečný folklór z východného Slovenska, vychovávať mladú generáciu na vstup do súboru Zemplín.

Skúsení pedagógovia a aktívny záujem rodičov vychoval niekoľko generácií tanečníkov, hudobníkov a speváčok pre folklórny súbor Zemplín. Dramaturgia súboru spočíva v spracovaní detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní. Vo vyšších ročníkoch sa kladie dôraz na osvojenie si tanečných, hudobných a speváckych motívov nielen zo Zemplína ale z celého Slovenska.

Momentálne pracuje rozvoji našich tradícií 220 malých folklóristov, ktorí sa stali pravidelnými účastníkmi súťažných prehliadok a rôznych detských festivalov doma aj v zahraničí. Tanečnú zložku tvorí osem kolektívov rozdelených podľa veku. Okrem nich veľmi úspešne pracuje detská spevácka skupina (15 detí) a ľudová hudba (12 detí). Tie už majú za sebou niekoľko nahrávok v Slovenskom rozhlase a na rôznych audionosičoch.

Deti absolvovali vyše 1 000 verejných vystúpení na Slovensku a okolo 300 v zahraničí (Ukrajina, Španielsko, Francúzsko, Juhoslávia, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Nemecko, Taliansko).

Každoročne uskutočňuje DFS Zemplínik výchovné koncerty po východoslovenskom regióne pre žiakov materských a základných škôl.


Zriaďovateľom súboru je Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Od šk. roku 2012/2013 je spoluzriaďovateľom DFS Zemplínik aj SZUŠ Talent-um v Michalovciach.

Umelecké vedenie súboru

Milan HVIŽĎÁK
Umelecký vedúci a choreograf súborov

Mgr. Patricia BUXAROVÁ
         Organizačná vedúca súborov

Mgr. art. Miroslav KISTY  
Tanečný pedagóg 

Mgr. art. Monika JAKUBECOVÁ
Tanečný pedagóg 

Antónia NOVÁKOVÁ, Dis. art 
Vedúca speváckej zložky

Bc. Jakub BURAŠ
Vedúci detskej ľudovej hudby

Marianna KOŠČOVÁ
Krojárka súboru

Róbert HVOSTAĽ  
Korepetítor  súboru
Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovaťFS Zemplín ďakujem za podporu Fondu na podporu umenia na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale "Festivals du Sud" bez ktorého by bola táto cesta finančne náročná.
Túto zahraničnú prezentáciu nám z verejných zdrojov podporil _Fond na podporu umenia  
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale Festivals du Sud, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh 2023_2024 DFS Zemplínik
5.09.2023 ...viac

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má