T A L E N T O V É   S K Ú Š K Y   do  D F S   Z E M P L Í N  I K 12. A 13.JÚNA 2024  

Zriaďovateľ FS Zemplín a DFS Zemplínik


Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum - je kultúrno - osvetovým zariadením špecializovaného zamerania s krajskou pôsobnosťou na území Košického samosprávneho kraja a kultúrno – osvetovým zariadením všeobecného zamerania s regionálnou pôsobnosťou na území okresov Michalovce a Sobrance. 
KHaZKS je zriaďovateľom Folklórneho súboru Zemplín a DFS Zemplínik.


Svojou činnosťou prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne tu žijúcich obyvateľov. Napomáha k rozvoju tvorivosti ako základnej kultúrnotvornej hodnoty našej spoločnosti. 
Jej cieľom je starať sa o rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, záujmovo umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, neformálneho vzdelávania, prevenciu negatívnych javov, dostupnosť a šírenie informácie vedy, techniky, výskumu,  vývoja a neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie. Zabezpečuje kultúrno – spoločenské podujatia, kurzy, workshopy a ďalšie vzdelávacie podujatia. 
Je organizátorom okresných, regionálnych i  krajských súťaží a prehliadok, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, ale aj súťaží a prehliadok ktorých vyhlasovateľmi sú iné zariadenia v súlade s našou činnosťou.Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovaťFS Zemplín ďakujem za podporu Fondu na podporu umenia na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale "Festivals du Sud" bez ktorého by bola táto cesta finančne náročná.
Túto zahraničnú prezentáciu nám z verejných zdrojov podporil _Fond na podporu umenia  
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu na zahraničnú prezentáciu na medzinárodnom festivale Festivals du Sud, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh 2023_2024 DFS Zemplínik
5.09.2023 ...viac

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má